Slide background

2009-11-30

Ekobalans får i uppdrag av bla Svenskt Gastekniskt Center AB, Eon Gas Sverige AB, Göteborg Energi AB och Lantmännen att undersöka återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning.