Slide background

Ekobalans har i dagarna skickat in ett remissvar på Betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3). Det vi ser som mycket positivt är att det i utredningen ställs krav på återföring men det är viktigt att kravet inskrivs i reningsverkens grundläggande uppdrag. Kravet bör också införas i länsstyrelsernas tillståndsgivning. Vi lyfter också fram de brister vi ser i utredningen, dels när det gäller en begränsad förståelse för kretslopp i sig, att pyrolysalternativets överlägsenhet avseende både miljö, hälsa och ekonomi inte lyfts fram tydligare, samt att man i utredningen genomgående underskattar kostnaderna för förbränning och fosforutvinning.

Här kan du läsa hela Ekobalans remissvar

 

 

I vår pilotanläggning på Hammarby Sjöstadsverk optimerar Ekobalans tillsammans med IVL nu processer för näringsåtervinning av restflöden som dessutom genererar näringsprodukter i fastform för tillverkning av gödningsprodukter.Tekniken kommer i framtiden användas hos många olika kunder och effektivt bidra till återvinning och recirkulering av näringsämnen från restvatten.

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2020-05-05-ny-pilotanlaggning-ska-utvinna-kvave-ur-avloppsvatten.html

Se hur biokol kan göra nytta i samhället och för din verksamhet.

EkoBalans är en del i samarbetsprojektet Rest till Bäst, se mera i filmen här.

https://biokol.org/info/