Slide background

Läs om EkoBalans i Sydsvenskan! Slam blir näringsrika kulor!

Näring ur avloppsslam. Ja, små kulor som produceras av helsingborgarnas avlopp kan vara lösningen på en flera decennier lång miljödiskussion. Näring återförs till åkrarna men i den här formen fri från tungmetaller, smittämnen och kemikalier.

Läs hela artikeln genom att klicka på länken nedan!

http://www.sydsvenskan.se/sverige/slam-blir-naringsrika-kulor/