Slide background

Miljöteknikbolaget EkoBalans har kommit överens med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) om att fortsätta driften av EkoBalans pilotanläggning för utvinning av fosfor ur rötslam. Under 2013 beräknas upp till 40 ton fosforråvara, i form av mineralet struvit, utvinnas vid Öresundsverket i Helsingborg.

Read more: EkoBalans utvinner fosfor ur slam på...

Läs om EkoBalans i Sydsvenskan! Slam blir näringsrika kulor!

Näring ur avloppsslam. Ja, små kulor som produceras av helsingborgarnas avlopp kan vara lösningen på en flera decennier lång miljödiskussion. Näring återförs till åkrarna men i den här formen fri från tungmetaller, smittämnen och kemikalier.

Läs hela artikeln genom att klicka på länken nedan!

http://www.sydsvenskan.se/sverige/slam-blir-naringsrika-kulor/

EkoBalans på plats i Almedalen!                  

EkoBalans finns på plats i Visby under Almedalsveckan. Vi ska bland annat medverka vid ett seminarium om Skåne som modellregion för miljöteknikexport: Nu gör vi innovation - samtal med VD:arna för Skånes öppna innovationsarenor. kl.10:30-11:30 den 4/7. Se http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/15145?redir=%23eidx_5

Läs om EkoBalans i Cirkulation.   Reningsverkens facktidning sätter i sitt senaste nummer fingret på varför utvecklingen av tekniker för fosforåtervinning i Sverige går för långsamt i jämförelse med uppsatta miljömål eller andra delar av världen. Som enda representant i Sverige med teknik för återvinning av fosfor ur reningsverkens flöde, samtalar EkoBalans grundare Gunnar Thelin med Hans Carlsson, teknisk expert på Thyréns, om vad som skulle behövas för att sätta fart på utvecklingen. För lösningarna finns runt hörnet!  Cikulation- Fosforutvinning under utveckling! Text: Erik Wninfors Wannberg