Slide background

Ekobalans ingår samarbetsavtal med Purac AB

Sydsvenskan 8till5

EkoBalans har utvecklat teknologier för att återvinna fosfor och kväve från reningsverk, biogaasproducenter och livsmedelsindustrier. Näringsämnena förädlas sedan till gödselmedel fri från kadmium som återförs till bönderna.

Read more: Ekobalans Fenix AB och Purac AB ingår...

EkoBalans är ny partner i Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin - Nyheter

EkoBalans är ett spännande företag som vill påverka sin omvärld till att vara mer sparsam med näringsämnena fosfor och kväve. Det var genom rekommendationer som Ekobalans kom i kontakt med Livsmedelsakademin, och efter givande första möten går nu företaget in som partner i vårt nätverk.

Read more: EkoBalans är ny partner i Livsmedelsakademin

Matavfall omvandlas till kretsloppsgödsel.

Skånska Dagbladet 8/1

LUND Åter­vin­ning av fos­for och kvä­ve ur rest­pro­duk­ter från ma­ten kan ge vins­ter både för bön­der­na och livs­me­dels­in­du­strin.
Lun­da­fö­re­ta­get Eko­ba­lans Fe­nix har ny­li­gen in­gått en av­sikts­för­klar­ing med ett svenskt me­je­ri för att pro­va me­to­den.

Read more: Matavfall omvandlas till kretsloppsgödsel

Nu gödslar MKB sina gröna tak med EkoBalans återvunna gödsel.

 

"Gröna tak hos MKB Fastighets AB gödslas med återvunnet material

Det återvunna gödningsmedlet innehåller fosfor som har utvunnits ur rötrester från reningsverk och kväve från restprodukter från stålindustrin. Att all kväve och fosfor i produkten är till 100 procent återvunnen minskar energibehovet i tillverkningen och minskar klimatpåverkan.

– För oss är proaktiva aktörer som MKB viktiga partners i omställningen till cirkulär ekonomi, säger Axel Granlund, VD på EkoBalans som tillverkar gödningsmedlet."

Läs MKB:s artikel här  >>