Slide background

EkoBalans goes into a commercial phase and recruits Axel Granlund as CEO. To increase the rate of expansion has 6 million funding secured from the current owner to build two additional facilities for the disposal of residues.

Pressrelase  2012-05-07

Read more: EkoBalans goes into a commercial phase and...

EkoBalans i Kina med miljöministern.   EkoBalans deltog i en delegation till Kina 27-31 maj ledd av miljöminister Lena Ek för att främja export av svensk miljöteknik, se http://www.regeringen.se/sb/d/8149/a/217933.

EkoBalans var ett av ett tjugotal svenska företag inom miljöteknik som bjudits in att delta. I programmet ingick bland annat två seminarier, i Beijing 29 maj och i Shanghai 31 maj, där samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Kina på miljöteknikområdet diskuterades och deltagande företag presenterades.EkoBalans i Kina med miljöministern. 

We need a self-sustaining operation-/service technician

EkoBalans Fenix AB offers complete solutions for the handling of waste products such as digestate, sludge and ashes. We refine extracted nutrients into high quality fertilizers. We also offer sustainable fertilization concepts for agriculture, forestry and horticulture. Now we are seeking an Operations- /Service technician who can be responsible for our nutrient extraction plants.

Read more: We need a self-sustaining operation-/service...