Slide background

Blackwater & Food Waste Challange winner EkoBalans"EkoBalans är vinnare i Blackwater & Food Waste Challange i kategorin Resursoptimering. EkoBalans conceptet (E-complete) är en komplett lösning för hantering av hushållsavfall, svartvatten och gråvatten som genererar biogas, el och värme, biokol, filtermaterial för läkemedelsrening, alger, koncentrerad växtnäring och helt rent vatten."

Read more: EkoBalans vinnare i Blackwater & Food Waste...

Ekobalans äntrar livsmedelsbranschen. Med teknologi för att återföra fosfor och kväve till kretsloppen vill Ekobalans bli mejeriernas och slakteriernas bästa vän.

Miljöteknikföretaget Ekobalans är kanske hittills mest förknippade med skogsnäringen, där de sedan starten 2008 bland annat sysslat med att erbjuda lösningar för att återföra aska till skog.

Nu ska Lundaföretaget bli ett välbekant namn även inom livsmedelsindustrin. Affärsidén går ut på att återföra den fosfor som i dag slösas bort och leder till övergödning tillbaka in i produktionscykeln.

Genom att separera fosfor och kväve från restflöden i produktionen kan det återanvändas, vilket innebär såväl ekonomiska som ekologiska fördelar.

Läs hela artikeln i FOOD Supply här

EkoBalans söker säljare. Vi söker nu en säljare som kan möta våra kunder ute i deras verksamheter. I arbetet ingår kundmöten i främst Skandinavien och bedöms innebära 120-150 resdagar per år. Utöver detta förväntas du anordna seminarier och vara delaktig i den kontinuerliga förbättringen av säljmaterial.  Läs mer här >>