Slide background

Emma Berginger besökte EkoBalans

 Läs Emmas inlägg på Instagram!

 

 

 

I stället för att se avfall och restflöden som problem som medför höga kostnader att göra sig av med, kan de bli vinstgivande tillgångar.

Vi står inför ett paradigmskifte menar Gunnar Thelin. Om vi är sju miljarder människor i världen kan vi inte fortsätta med en matproduktion som är baserad på ändliga resurser. Det säger sig självt att vi måste börja hushålla med växtnäring. Det är en global överlevnadsfråga – för det går inte att producera mat utan växtnäring.

Läs hela artikeln i Analys Samhälle med fokus på Sverige här >>

RE:Source/Energimyndigheten har beviljat EkoBalans 1,6 miljoner kronor för projektet

Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi

RE:Source/Energimyndigheten har beviljat EkoBalans 1,6 miljoner kronor för projektet Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi. I projektet ska EkoBalans teknologi eco:N, för utvinning av kväve, testas i pilotskala. Teknologin är nyckeln som har saknats för att möjliggöra resurs- och kostnadseffektiv återvinning av kväve på reningsverk och för att förädla biogödsel. Kvävet kommer ut i en ren, torr och högkoncentrerad form som kan lagras och återanvändas där den ger störst värde. Till skillnad från konventionell kvävereningsteknik avgår inga gaser i utvinningen, kvävet återvinns i stället till en ren gödselresurs som sparar energi, minskar klimatbelastningen och förbättrar ekonomin.

I projektet ska tekniken testas i pilotskala på olika kväverika vatten som till exempel restflöden från biogödsel och reningsverk. Slutprodukten blir till en fast kväveprodukt. I ett delprojekt ska RISE (f d SP Sveriges tekniska forskningsinstitut) gör en miljösystemanalys där utvinning av kväve med eco:N jämförs med konventionell reningsteknik och användning av gödselprodukter med utvunnet kväve jämförs med spridning av obehandlad biogödsel.

Läs om Re:Source

Korpaplanerna på Klostergården i Lund blir först i Sveriges med att gödsla sin fotbollsplan med återvunnen och lokalproducerad gödsel. EkoBalans gödselprodukt är tillverkad så att den rakt av kan ersätta vanlig handelsgödsel. Samma maskinpark kan användas som för vanlig handelsgödsel. Näringsvärdet är likvärdigt avseende N:P:K men med extra magnesium. Smidigt och enkelt, samtidigt tog Lund ett stort steg mot ett hållbart samhälle med en välutvecklad cirkulär ekonomi.