Slide background

Restflöden i livsmedelsindustri, från biogasproduktion, på reningsverk, med flera verksamheter innehåller resurser i form av organiskt material och växtnäring.

 

 

Vi kan hjälpa er hantera restflödena och utnyttja resurserna på ett hållbart sätt och därigenom generera intäkter istället för kostnader.

Hållbarhet ger lönsamhet!