Slide background

Ta steget och bli framtidens fosforleverantör. Kontakta oss här för att diskutera en första träff. Utmana oss, det gillar vi.

Med fokus på cirkulär ekonomi kan vi hjälpa er med förstudier, testkörningar och fullskaliga installation för att uppnå en effektiv och hållbar restflödeshantering = CSR på riktigt. Kontakta oss >>

 

Förstudie

Med hjälp av en förstudie kan vi tillsammans med er

 • kvantifiera kostnadsbesparingarna i era restflöden
 • ge en komplett analys av restflödeshanteringens möjligheter i just er process
 • kvantifiera möjliga kostnadsbesparingar i er restflödeshantering
 • ge er en indikation om hur mycket fosfor och/eller kväve som kan utvinnas
 • ge råd om hur ni minimerar processtörningar relaterade till ingående komponenter i restflödet, t.ex. igensättning med struvit i rör, värmeväxlare och rötkammare
 • visa på kostnadsbesparingar
 • ge råd om hur ni kan minimera mängden slutavfall, t ex slam
 • planera försöksdrift med testanläggning (se nedan)

 

Testanläggning

Försöksdrift med en Plug and Play testanläggning

 • ger er en komplett bild av dagsläget och förbättringsmöjligheter avseende er restflödeshantering
 • validerar en förstudies teoretiska analyser
 • visar hur installation av EkoBalans teknologi kan minimera processtörningar, minska mängden slutavfall (slam) och minimera era kostnader för restflödeshantering
 • visar hur mycket fosfor och/eller kväve som kan utvinnas ur era restflöden, återföras till era leverantörer och generera intäkter för er verksamhet

 

Teknologiinstallation

Genom att installera EkoBalans teknologi med Low Foot Print kan ni

 • minimera processtörningar och relaterade kostnader i restflödeshanteringen
 • minimera mängden slutavfall (slam) och kostnader för kvittblivning
 • bli en leverantör av fosfor och/eller kväve till produktion av gödselmedel och därmed generera intäkter
 • säkerställa återföring av växtnäring till era leverantörer
 • visa hur ni arbetar med hållbarhet i praktiken
 • kraftigt förstärka er gröna profil
 • arbeta med CSR på riktigt
 • få ökat medieintresse, kundintresse och därigenom generera accepterade prishöjningar
 • utnyttja er golvyta effektivt

Självklart tar vi i beaktning hur din tillverkning ser ut idag och anpassar vår teknologi utifrån dina behov och flöden, utan att påverka din produkt. Det kan snarare vara så att din produktion blir mer finjusterad vilket gör ditt tillverkningsflöde mera kostnadseffektivt. Vill du veta mer kontakta oss >>