Slide background

Obehandlad rötrest innehåller 92-98 % vatten, vilket innebär dyr och miljöbelastande hantering. I EkoBalans process för rötrestförädling avskiljs vattnet så att organiskt material och näringsämnen koncentreras ca 20 gånger till en attraktiv gödselprodukt.

illu foradling