Slide background

En tidig morgon 2013 gödslade Helsingborg stad sina grönytor som vanligt inför säsongen. Eller i alla fall såg det ut att vara som vanligt, men där fanns en stor skillnad! Nu var nämligen spridare laddad med ett gödsel gjord av återvunnen näring. Ett av näringsämnena, fosforn, kom till och med från den egna staden. Utan några egentliga synbara spår hade ett stort steg tagits mot ett framtida kretsloppssamhälle.

 

Första staden i Sverige med kretsloppsparker!

Helsingborgs stad gödslar grönytor med kretsloppsgödsel från EkoBalans. EkoBalans producerar kretsloppsgödsel.EkoBalans pilotanläggning på reningsverket i Helsingborg NSVA EkoBalans produktion av kretsloppsgödsel på IPOS området Helsingborg

EkoBalans påbörjade under 2013 produktion av gödselmedel med näring utvunnen på Öresundsverket i Helsingborg. Produkten har i sommar spridits på grönytor i Helsingborg stad. Detta innebär att Helsingborgs stad är den första staden i Sverige som kan säga sig vara självförsörjande på fosfor. Ett av näringsämnena i de flesta gödselmedlet är nämligen fosfor. Tidigare har staden använt konventionell handelsgödsel där fosforn kommer från gruvor.

EkoBalans kontaktade NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp och Öresundsverket (Helsingborgs reningsverk) eftersom här fanns intresse för utveckling och ett reningsverk som lämpade sig väldigt bra för EkoBalans teknik. Ett halvår senare kunde EkoBalans anläggning som ryms i en 40 fots container, lyftas in och ställas ner intill centrifughallen. Efter testkörningar och anpassningar körs nu anläggningen kontinuerligt.

Med nuvarande utvinningstakt kan vi utvinna upp till 40 ton fosforråvara per år i pilotanläggningen, i form av struvit innehållande cirka 12 procent fosfor. Den fosforrika struviten transporteras några kilometer söder ut till produktionsanläggningen på IPOS (Industry Park of Sweden) område i Helsingborg.

För att gräset skall få de näringsämnen som det behöver i rätt mängder och att för att den skall direkt kunna ersätta handelsgödseln behövs ett tillskott på kväve och kalium. Struviten tillsätts extra kväve som även den är återvunnen och ursprungligen är en restprodukt från SSAB i Oxelösund.

Spridningstest med EkoBalans gödselprodukt, som har utförts på grönytor i Helsingborg under sommaren, visade att produkten fungerar lika bra som tidigare använda konstgödselmedel. Eftersom EkoBalans årliga produktion med god marginal överstiger behoven för stadens grönytor så kan Helsingborg härmed bli självförsörjande på fosfor. Då även utvinningen av fosfor sker i Helsingborg är produkten verkligen närproducerad.

Produkten ser ut som, och kan hanteras som, vanlig konstgödsel, men all ingående kväve och fosfor är återvunnen. Halten av kadmium är dessutom betydligt lägre än i konstgödsel.

 


 Vi sluter kretsloppet i Helsingborg!

 

EkoBalans sluter fosforns kretslopp i Helsingborg Helsingborgs reningsverk NSVA sluter kretsloppet Helsingborgs stad sluter kretsloppet

Peab sluter kretsloppet fosfor

EkoBalans sluter kretsloppet i Helsingborgs stad