Slide background

Med EkoBalans teknologier vänds kostnader för restflödeshantering till intäkter. Vi har lösningarna för hållbar återvinning av fosfor och kväve från livsmedelsindustri, biogasanläggningar, lantbruk, reningsverk, med flera verksamheter som hanterar näringsrika restflöden.