EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans värld är cirkulär

Kunden:

”Tänk om vi kunde återföra fosforn till lantbruket.”

I EkoBalans värld kallar vi det processoptimering. Det är vi är bäst på.

  • Vi erbjuder processteknisk expertis som genererar ökad lönsamhet
  • Vårt CSR tänk kan sänka era kostnader med tvåsiffriga %-enheter
  • Vi kan ge ert företag ökade intäkter genom att återcirkulera
    fosfor och kväve till jordbruket

Livsmedelsindustri

Biogasproducent

Reningsverk

Lantbruk

Lantbruk gödsel - Farms manure nutrients

EkoBalans vision balans

EkoBalans Business concept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EkoBalans Business concept