EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

090630

Ekobalans har fått i uppdrag av Skogsstyrelsen att utbilda markägare i näringsbalanser och askåterföring. Utbildningen sker vid ett 40-tal tillfällen fördelat över hela Sverige under hösten 2009.