EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

091130

Ekobalans får i uppdrag av bla Svenskt Gastekniskt Center AB, Eon Gas Sverige AB, Göteborg Energi AB och Lantmännen att undersöka återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning.