EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

091102

Från och med idag har vi en ny medarbetare. Sofia Löwgren, civilingenjör i kemiteknik, som kommer att arbete som utvecklingsingenjör.