EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

091029

Ekobalans flyttar från Ideon Innovation till nya och större lokaler i Alfa 7 på Ideon. Adressen är densamma som tidigare.