EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

090810

Ekobalans får pengar från Värmeforsk för ett projekt kring "Askbaserad gödsling av björk och hybridasp".