EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

090720

Ekobalans har beviljats medel från Vinnova Forska och Väx för att utveckla fällningsteknik för näringsåtervinning från slam.