EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Peter Csirmaz

CEO

 

Tel: +46 705 15 37 89

Gunnar Thelin, PhD

Grundare, affärsutvecklare

Gunnar Thelin, grundare EkoBalans

Tel: +46 709 22 74 73

Inger Valeur, PhD

Processutveckling

Inger Valeur, processutveckling EkoBalans

Tel: +46 733 92 93 94

Tomas Svärd

Teknikutveckling

Tomas Svärd

Tel: +46 733 32 06 69

Haider Lazem

Tekniker

Haider Lazem

Tel:+46 73 29 21 350