EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

EkoBalans Fenix AB

Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustri - återvinning av restflöde

Biogasproducent

Biogasproducent - förädling av rötrest

Reningsverk

Reningsverk - rening genom gödselproduktion

Lantbruk

Lantbruk - minskad lagring & bättre växtnäringsbalans

EkoBalans Business concept

EkoBalans Business concept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EkoBalans värld är cirkulär

 

Kunden:  ”Tänk om vi kunde återföra fosforn till lantbruket.”

I EkoBalans värld kallar vi det processoptimering. Det är vi är bäst på.

  • Vi erbjuder processteknisk expertis som genererar ökad lönsamhet
  • Vårt CSR tänk kan sänka era kostnader med tvåsiffriga %-enheter
  • Vi kan ge ert företag ökade intäkter genom att återcirkulera
    fosfor och kväve till jordbruket

    Se intervju med EkoBalans på TV - Lantbruksnytt >>

EkoBalans vision balans