EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

100608

EkoBalans har slutit avtal med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) om att installera

en pilotanläggning för utvinning av växtnäring ur rötslam.

 

Pressrelease 2010-06-07

EkoBalans och NSVA förädlar rötslam till växtnäring vid Öresundsverket i Helsingborg.

Ideonbolaget EkoBalans har slutit avtal med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) om att installera en pilotanläggning för utvinning av växtnäring ur rötslam.

I EkoBalans process förädlas restprodukten rötslam till högkvalitativa gödselmedel för jordbruk, skogsbruk och trädgård vilket innebär ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart utnyttjande av restprodukternas näringsinnehåll. EkoBalans står för en helhetslösning från omhändertagande till förädling till rena gödselmedel. .

NSVA visar vägen för en alternativ hantering av rötslam och pekar ut en möjlig riktning mot återvinning av näringsämnen.

"Att ersätta konstgödselmedel baserade på ändliga mineralresurser och energikrävande processer med återvunna näringsämnen är bra för både våra kunder och miljön" säger Gunnar Thelin grundare och VD i EkoBalans.

"Samarbetet sker i enlighet med NSVAs miljöpolicy - För att medverka till kretsloppstänkande och en långsiktig hållbar utveckling vill NSVA medverka till en godtagbar återföring av näringsämnen från slam" säger Pär Gustafsson på NSVA.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Thelin, VD EkoBalans: 046-2863430, 070-922 74 73

Pär Gustafsson, Avdelningschef - NSVA: 010-490 97 87

EkoBalans är ett svenskt cleantechföretag som erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa gödselmedel för jordbruk, skogsbruk och trädgård. Vi kombinerar kretsloppstänkande och affärslogik för långsiktig hållbarhet både vad gäller miljö och ekonomi. Ekobalans huvudsakliga kunder är reningsverk, biogasproducenter och skogsföretag i Sverige. www.ekobalans.se

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, är ett driftbolag som ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarnas (Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp) VA-anläggningar. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam www.nsva.se