EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

100612

EkoBalans har beviljats anslag av Värmeforsk för en studie på "Lagring av aska i anslutning till spridningsområde".