EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

100714

Projektet "Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning" är slutfört och rapporten finns nu tillgänglig på hemsidan för Svenskt Gastekniskt Center AB. Till rapporten >>