EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

101112

EkoBalans gick vidare till final av Idol för innovatörer, i pitchtävlingen anordnad av Globe forum. Finalen hålls under Globe Forum World Conference i Stockholm den 10-12 maj 2011.

Läs mer >>