EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

101201

EkoBalans har beviljats medel från Vinnova för projektet - Utvinning av näringsämnen ur restprodukter och förädling till gödselmedel.