EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Fördelar för Lantbruk

  • Optimerad växtnäringshantering
  • Sänkt behov av handelsgödsel
  • Minskad miljöpåverkan
  • Ökade intäkter från gödselöverskott

På rätt plats i rätt tid

Förädla

Lagra

Kör mindre

Optimera

Intäkt