EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

EkoBalans Fenix AB

Livsmedelsindustrin har restflöden som kan ge stort värde

 

 

Med EkoBalans teknologier kan hanteringen av restflöden optimeras med avseende på kretslopp och ekonomi.

 

 

Processavlopp och organsikt avfall i livsmedelsindustrin kan återvinnas till näring och biogas

 

 

Vi erbjuder processteknisk expertis som genererar ökad lönsamhet – så här jobbar vi. Med våra lösningar kan kostnader för restflödeshantering vändas till intäkter.

Restflöden på livsmedelsindustri innehåller ofta stora mängder organiskt material, kväve och fosfor som oftast ses som problem när det egentligen är resurser.

 

Vi kan hjälpa er

  • minimera processtörningar och relaterade kostnader i restflödeshanteringen
  • minimera mängden slutavfall (slam) och kostnader för kvittblivning
  • bli en leverantör av fosfor och/eller kväve till produktion av gödselmedel och därmed generera intäkter
  • säkerställa återföring av växtnäring till era leverantörer
  • minska er klimatpåverkan
  • visa hur ni arbetar med hållbarhet i praktiken
  • kraftigt förstärka er gröna profil
  • arbeta med CSR på riktigt
  • få ökat mediaintresse, kundintresse och därigenom generera accepterade prishöjningar

Den sjätte smaken

Det smakar schysst