EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Vi har spjutspetskompetens inom näringsrika restflöden!

 

Vår expertis finns inom:
 • Restflödens egenskaper
 • Hur ingående komponenter som organiskt material, kväve och fosfor beter sig och kan hanteras i restflödeshantering och nedströms industri
 • Teknologier för restflödeshantering
 • Restflödeshantering för optimalt nyttjande av ingående resurser
 • Avsättning för avskilda, förädlade näringsfraktioner och organiska fraktioner
 • Lantbrukets/växtodlingens behov och efterfrågan av växtnäring
 • Regelverk, tillståndsfrågor och myndighetshantering avseende restflöden
 • Beräkning av massbalanser för ingående komponenter i produktion och restflödeshantering
 • Beräkning av klimatbalanser i produktion och restflödeshantering
 • Beräkning av ekonomi i restflödeshantering
 • Miljöpåverkan generellt i produktion, restflödeshantering och lantbruk
 • Kemi- och processtekniska lösningar inom restflödeshantering
 • Utbildning inom våra expertområden

 

Vår unika kombination av kompetenser ger en svårslagen helhetssyn som kraftigt förstärker våra möjligheter att ge er en optimerad, kostnadseffektiv och hållbar restflödeshantering.

Vår tanke börjar hos bonden! Vi har utvecklat våra teknologier och vi designar våra lösningar så att fosfor och kväve i restflöden kan överföras till förädlade produkter som enkelt och med befintlig maskinpark kan hanteras av lantbrukare och andra växtodlare. Så gör vi kretslopp tillsammans!

 

Resurser

 
Våra experter

Gunnar Thelin, Ph.D. i växtekologi och docentkompetent i kemiteknik. Gunnar är EkoBalans grundare och huvudinnovatör. Utöver EkoBalans teknologier har han bland mycket annat utvecklat EkoBalans koncept för gödselproduktion, EkoBalans koncept för hållbar skogsgödsling och process för hantering av restflöden i massaindustri.

Inger Valeur, Ph.D. i systemekologi och markkemi. Inger är EkoBalans processutvecklare och ansvarig för EkoBalans labverksamhet. Hon arbetar med utveckling och optimering av EkoBalans teknologier och anpassning av lösningar till specifika kundbehov.

Tomas Svärd, Civilingenjör i Kemiteknik. Tomas är EkoBalans teknikutvecklare och teknikansvarige. Han överför processer från teori till praktik. Han vet hur processtekniska lösningar ska konstrueras och optimeras för att minimera kostnader och maximera kundnytta.

 

Vårt labb

Vi har ett välutrustat labb där vi kan undersöka era restflöden i detalj. Vi kan mäta innehåll av fosfor och kväve, testa olika behandlingsmetoder och undersöka potential för utvinning av fosfor och kväve. På så sätt kan vi säkerställa att våra teknologier kan appliceras optimalt hos er.

 

Samarbeten

Vi samarbetar med en lång rad företag inom restflödeshantering. Vi har också samarbeten med flera universitet och forskningsorganisationer inklusive Lunds tekniska högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet, Högskolan i Kristanstad, Linnéuniversitetet, Borås högskola, Chalmers, SP -Sveriges tekniska forskningsinstitut, JTI -Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik. Vi deltar också i flera nätverk, t ex Sustainable Business Hub, Biogas Syd och RE:Source.