EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Med EkoBalans teknologier vänds kostnader för restflödeshantering till intäkter. Vi har lösningarna för hållbar återvinning av fosfor och kväve från livsmedelsindustri, biogasanläggningar, lantbruk, reningsverk, med flera verksamheter som hanterar näringsrika restflöden.

 

Nyheter